IMG_7162.JPG

Pre-Nursery i Early Years: de 0 a 5 anys.

En l’etapa de Pre-Nursery i Early Years tenim una excel·lent oportunitat d’estimular els nens i nenes per generar el major número possible de connexions sinàptiques. Per aquesta raó la nostra multilingual pre-school és l’opció ideal per aquesta etapa de la seva vida.

És en aquest moment que el seu cervell es troba en un estat de màxima adaptabilitat i desenvolupament. Hem seleccionat els millors mètodes internacionals d’ensenyament perquè els nens i nenes es converteixin en multilingües des dels primers mesos de la seva vida, augmentant així el seu potencial i desenvolupant habilitats que potenciaran la seva creativitat, concentració, memòria i coordinació psicomotriu, a més d’ajudar-los en la resolució de problemes.

IMG_7135.JPG

Early Years i Primary en anglès: de 6 a 12 anys

St. Patrick's International School té com a objectiu oferir una gran qualitat i un sistema d’ensenyament rigorós seguint el British Curriculum, estimulant el potencial de cada nen i nena amb una varietat de les millors metodologies i programes educatius del món i respectant el desenvolupament, caràcter i aptituds de cada un d’ells.